Общи условия за приемане и доставяне на куриерски пратки

 1. Заявка за пратка се приема на посочения в сайта телефон.
 2. Опаковка на пратка е отговорност на подателя.

Те трябва да бъде надеждна и достатъчна, за да издържи претоварване и превоз, осигуряваща максимална защита от увреждане на съдържанието, както на самата пратка, така и другите пратки.

ДЕМЛА ООД може да осигури опаковка на Вашата пратка срещу заплащане.

 1. ДЕМЛА ООД предоставя услугата „ Обявена Стойност “.

При обявяването на стойността на пратката, подателят задължително представя удостоверяващ документ (фактура или стокова разписка), данните на който се записват от куриера.

Приема на пратка с обявена стойност се извършва като в присъствието на подателя, куриера е направил оглед на стоката за видими дефекти и счупвания и е установил изправността на стоката.

Копие от удостоверяващия  документ остава в офиса, приемащ пратката с обявена стойност.

Пратки с обявена стойност се приема само с надеждна и достатъчна опаковка.

 1. За пратки без или недостатъчна опаковка ДЕМЛА ООД не носи отговорност при констатирани щети или изгубени вещи.
 2. За плащане на застраховка Изпращача е длъжен да предостави всички нужни документи, удостоверяващи реална стойност на пратката.
 3. Доставка час приоритет важи само за големите населени места в България (за повече информация www.demla.eu ).
 4. За изгубени и счупени пратки без застраховка ДЕМЛА ООД изплаща еднократно сумата от 25 Euro.
 5. Всяка пратка се проверява от служител на ДЕМЛА ООД за забранени за пренасяне предмети и вещи.

Забранени за пренасяне предмети и вещи

 1. Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества.
 2. Акцизни стоки – алкохол, цигари и тютюн.
 3. Оръжие, взривни, запалителни или други вещества или предмети.
 4. Предмети и вещества, които представляват опасност за живота и здравето на куриера или други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки.
 5. В куриерските пратки няма право да се поставят монети, банкноти, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.

Срокове на доставка на пратките

 1. ДЕМЛА ООД  доставя всяка пратка в срок, при вярно и пълно заявени данни на подателя и получателя -Име, тел.номер, точен адрес на подателя и получателя.
 2. За стандартна куриерска услуга срока за доставка е от 5 до 7 работни дни от датата на тръгване на курса.
 3. За населени места от Втора и Трета Зона – срокът за доставка е по график на обслужване.
 4. За населени места извън тарифата на ДЕМЛА ООД – пратки не се приемат.
 5. ДЕМЛА ООД гарантира опазване тайната на кореспонденция на потребителите, включително и данните на получателите, както и вида и съдържанието на пратките.
 6. ДЕМЛА ООД се освобождава от отговорност за щети, неустановени от получателя в момента на получаване на пратката, в присъствието на куриера.
 7. ДЕМЛА ООД се освобождава от отговорност за всяко забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си, ако това изпълнение е възпрепятствано или забавяно от причини, породени от непреодолими  природни явления, стачки, бунтове война, които се установяват от съответните компетентни органи.
 8. ДЕМЛА ООД не отговаря за претърпени непреки щети и нереализирани печалби, поради повреждане, загуба, ограбване, унищожаване или забавяне на доставката на пратки.
 9. С тези Общи условия на договора между ДЕМЛА ООД и неговите потребители се уреждат условията и реда за предоставяне на неуниверсални пощенски услуги.
 10. С подписа си върху товарителницата на ДЕМЛА ООД, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези Общи условия и е съгласен със съдържанието им

Често задавани въпроси